** รับสมัคร OFFICER **พื้นที่การทำงาน JASMINE TOWER /แจ้งวัฒนะ***

2012.01.18

ประเภทธุรกิจ INSURANCE & TAX (CONSULTANT)
ตําแหน่ง OFFICER
เงินเดือน 12,000-17,000 ขึ้นอยู่กับทักษะในการใช้ภาษา(สามารถต่อรองได้)
สถานที่ทํางาน JASMINE TOWER /แจ้งวัฒนะ

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ภาษา*** ต้องมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


???????????? 1 ??????? ???????????????????? (OFFICER) ????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ????? ?????? - ????? ????????? 8.30-17.30 ??????????????? JASMINE TOWER /?????????

?????????
1.???????
2.??????????? 30 ??
3.????????????????????????
4.??????????????????????
5.??????????????????????? JASMINE TOWER /????????? ???
6.?????????????????????????????
7.???????????????????????????(????????????????????????????????????????????????????)

****?????????? ??????? : 081-9175569