รับสมัครตำแหน่ง..เซล์ลเมเนเจอร์..เพศชาย/หญิง..ทำงานที่นิคมบางพลี..มีรถส่วนตัว..มีทักษะภาษาอังกฤษดี

2012.02.01

ประเภทธุรกิจ โรงงานเกี่ยวกับพริ้นติ้ง
ตําแหน่ง เซล์ลเมเนเจอร์
เงินเดือน OPEN
สถานที่ทํางาน นิคมบางพลี

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ27-40
  • ภาษาอังกฤษ

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????

?????????
1.??????????????
2.???????????27-40 ??
3.?????????????????????? 5 ???????? ???? ????????????????????? 4 ??????????
4.???????????????????
5.????????? 7.50-16.50 ?. ??????????????
6.????????????????????????

?????????? ?????? ??????????? 083-8165611
Email - kesinee@personnelconsultant.co.th