** เปิดรับตำแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น **โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป (สมุทรสาคร/อ้อมน้อย)

2012.02.03

ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน 25,000-30,000
สถานที่ทํางาน สมุทรสาคร/อ้อมน้อย

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ภาษา-มีทักษะภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษค่อนข้างดี

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


** ?????????????? ??????????????? **??????????????????????????? (?????????/????????) ???????? 2 ???????????????????????????? 304 INDUSTRIAL PARK (??????????) **?????????????????????????? 8.00-17.00 ? .

?????????
1.??? ? / ?
2.??????????? 35 ??
3.???????????????????????
4.???????????????????????????????
5.**??????????????? ???? ??????????????????

-*****- ????????????????????????????? ??????????(????) ; 081-9175569