รับสมัครตำแหน่ง..PRESS ENGINEER..จำนวน 2 ตำแหน่ง ด่วน..เพศชาย/หญิง..ทำงานที่นิคมอมตะซิตี้-ระยอง..มีประสบการณ์PRESS ENGINEER..จะต้องไปทดลองงานที่ประเทศญี่ปุ่น 3 เดือน

2012.02.06

ประเภทธุรกิจ PRESS,DIE CASTING PART
ตําแหน่ง PRESS ENGINEER
เงินเดือน 30,000-50,000
สถานที่ทํางาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้-ระยอง

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ28-37
  • ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

Resume


ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.

 Comfirmed 


??????????????? press, site die casting part ?????????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????? 3 ????? ?????????????????????????????????????????
?????????
1.??????/????..???????? 2 ?????....????
2.???? 28-37 ??
3.????????? 08.30-17.30 ?. ?????????????????
4.?????????????????????????????????????? press,die casting part
5.??????????????????????????????????-????????
6.???????????????????????????????? 3 ?????
7.???????????????????????????

?????????? ?????? ??????????? ...089-8165611
Email-kesinee@personnelconsultant.co.th