รับตำแหน่งSales&Marketing/สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี/ชาย-หญิง/อายุไม่เกิน 40 ปี/ทำงานที่อโศกบริษัทเปิดใหม่/Open-April 2012

2012.02.09

ประเภทธุรกิจ ENGINEERING SERVICE
ตําแหน่ง SALES&MARKETING
เงินเดือน 35,000
สถานที่ทํางาน กรุงเทพฯ-อโศก(สุขุมวิท 21 )

Detail

-ทำงานในตำแหน่งSALES&MARKETING และช่วยงานคนญี่ปุ่นด้านอื่น เช่น เลขานุการ และ ช่วยประสานงานด้วย เนื่องจากเป็นบริษัทเปิดใหม่ และ มีคนญี่ปุ่นเพียงคนเดียว จึงต้องช่วยประสานงานด้วย

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุไม่เกิน 40 ปี
  • ภาษา-ภาษาอังกฤษ

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


??????????????Sales&Marketing
-??????????????(??????????????????? 2555)
-?????????????????????????????????, hospital ???????????????? ???????
-???????????-???????? 21
-????????????????????????? ????????? 08.30-17.30 ?.
?????????
-???-???? ??????????? 40 ??
-???????????????????????????????
-??????????????????
-???????????????????????????????
-?????????????????????????????????
****?????????????????? ?????? 081-8061577 ???? pornpimol@pcmt.in.th ???? pornpimol@personnelconsultant.co.th***