sale coordinator/reception

2012.02.10

ไทย : หญิง ( 24 ปี)

หมายเหตุ

ดูเป็นผู้ใหญ่ แต่งกายสะอาดสะอ้าน เรียบร้อย หน้าตาอ่อนวัย อ่อนโยน มีมนุษยสัมพันธ์ดี เจราจากับผู้อื่นได้ดี เหมาะที่จะเป็นเซลล์ ร่าเริง

  • ระดับการศึกษาSILPAKORN UNIVERCITY TOURISM
  • ภาษา2.6 สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • ตำแหน่งงานที่ต้องการsale coordinator/reception
  • อาชีพหลัก
  • เงินเดือนที่ต้องการ10,000
  • สถานที่ทำงานที่ต้องการBKK
  • อาศัยอยู่ในประเทศ