รับสมัครตำแหน่ง..บัญชี..เพศหญิง..ทำงานที่นิคมปิ่นทอง1..ชลบุรี..ทำงานวันจันทร์-ศุกร์

2012.02.10

ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิต
ตําแหน่ง บัญชี
เงินเดือน 18000-35000
สถานที่ทํางาน นิคมปิ่นทอง1 ชลบุรี

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ23-35
  • ภาษาองักฤษ

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

Resume


ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.

 Comfirmed 


???????????????????????????1 ??????
?????????
1.???????
2.??????????? 23-35 ??
3.?????????18, nurse 000-35,000
4.????????????????? ???? ?????????????????????
5.????CPD

?????????? ?????? ??????????? 086-8165611
Email-kesinee@personnelconsultant.co.th