รับสมัครตำแหน่ง..จัดซื้อ..ทำงานที่นิคมโรจนะ-อยุธยา..เพศหญิง..มีรถรับส่งภายในจ.อยุธยา..

2012.02.14

ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิตเสื้อผ้า
ตําแหน่ง จัดซื้อ
เงินเดือน 10,000-20,000
สถานที่ทํางาน นิคมโรจนะ-อยุธยา

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ23-35
  • ภาษาอังกฤษ

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


????????????????????????? ???????????????
?????????
1.???????
2.???? 23-35 ??
3.???????????????? 20, stuff 000
4.???????????????????????
5.??????????????????? ???? 08.00-16.45 ?.
6.????????????????.??????

?????????? ?????? ??????????? 089-8165611
Email-kesinee@personnelconsultant.co.th