** รับสมัครตำแหน่ง AE (ACCOUNT EXECUTIVE OR SALES EXECUTIVE ) ** พื้นที่การทำงาน สายไหม / กรุงเทพ **

2012.02.14

ประเภทธุรกิจ NON MANUFACTURING - ADVERTISING - - ADVERTISING / DESIGH / EVENT
ตําแหน่ง ACCOUNT EXECUTIVE OR SALES EXECUTIVE
เงินเดือน 20,000-35,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
สถานที่ทํางาน สายไหม / กรุงเทพ

Detail

**บริษิทให้ใช้รถส่วนตัว มีค่าน้ำมันให้ ส่วนค่าเสื่อมจะรวมอยู่ในเงินเดือนแร้วคะ

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ25 ปีขึ้นไป
  • ภาษามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างดีมาก

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

Resume


ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.

 Comfirmed 


** ??????????????? AE (ACCOUNT EXECUTIVE OR SALES EXECUTIVE ) ** ??????????????? ?????? / ??????? **
????? ? - ? ???? 9.00-18.00 ?.
?????????
1.??????????????
2.???? 25 ????????
3.???????????????????????????? ???????????????????????????????????? ADVERTISING
4.???????????????? ACCOUNT EXECUTIVE OR SALES EXECUTIVE ????????? 1-2 ??
5.??????????????????????
6.?????????????????????????????????
7.??????????? ??????????????????????????
8.***??????????????????????????????????????????


???????????????????????????????? 081-9175569 --- ???????