production manager

2012.02.15

ไทย : ชาย ( 37 ปี)

หมายเหตุ

ดูเป็นผู้ใหญ่ เรียบร้อย เสื้อผ้าเรียบสวย มีความตั้งใจจริง เจราจากับผู้อื่นได้ดี กระตือรือร้น คล่องแคล่ว สุภาพ วางตัวเป็นธรรมชาติ ยิ้มแย้ม

  • ระดับการศึกษา
  • ภาษา
  • ตำแหน่งงานที่ต้องการproduction manager
  • อาชีพหลัก
  • เงินเดือนที่ต้องการ60,000-65,000
  • สถานที่ทำงานที่ต้องการanywhere
  • อาศัยอยู่ในประเทศthailand