รับสมัครล่ามภาษาญี่ปุ่น เลเวล 2 ขึ้นไปไม่จำกัดเพศ ทำงานที่นิคมโรจนะด่วนน!!

2012.02.21

ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - AUTOMOTIVE PARTS
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน -50000
สถานที่ทํางาน ROJANA INDUSTRIAL PARK , AYUTHAYA

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ-45
  • ภาษาJAPANESE

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


??????????????????????? ???????????????
1.?????? ???????? ??????????? 45 ??
2.????????????????????????????????????????????????????????? 2 ????????
3.??????????????? Level 2 ???? N-2 ??????
4.????????????????? ?.?????? ???????? ?-?(??????????????) ????????????????????
5.?????????????????? ??????? 50000 ???

?????????????????????? ????? 2 ??? 081-8703177