รับสมัครล่ามภาษาญี่ปุ่น ชาย/หญิง ทำงานบ้านบึง ชลบุรี ด่วนน!!

2012.02.23

ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - TEXTILE / YARN / LEATHER / GARMENT / CLOTHING
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน -50000
สถานที่ทํางาน CHONBURI

Detail

WORK AT BANBUENG,CHONBURI

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ-50
  • ภาษาJAPANESE

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

Resume


ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.

 Comfirmed 


??????????????????????? ???????????????
1.?????????????? ??????????? 50 ??
2.????????????????????????????? 2 ????????
3.????????????????????? (??????????????)
4.??????????????? ?????? ??????????????? 30 ??.
5.????????? ???????????????? 50000 ????????????????????????

???????????????2 ???.081-8703177