ล่ามภาษาญี่ปุ่น ทำงานที่ 304 ปราจีนบุรี จันทร์-ศุกร์

2012.02.29

ประเภทธุรกิจ ผลิต Recoil starter
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน -30,000
สถานที่ทํางาน นิคม 304 จ.ปราจีนบุรี

Detail

มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 หรือเทียบเท่า

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ25-35
  • ภาษาสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


??????????? - ?????
???????????? ????????? ?????????
?????????? ???????? 081-8249958
E-mail:siriwan@personnelconsultant.co.th