ธุรการบัญชี//สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้//ไม่ต้องจบบัญชี//ประจำนิคมอมตะนคร ชลบุรี

2012.03.03

ประเภทธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ตําแหน่ง ธุรการบัญชี
เงินเดือน 20,000-40,000
สถานที่ทํางาน นิคมอมตะนคร ชลบุรี

Detail

รวบรวมเอกสารบัญชี ส่งสำนักงานบัญชี และทำงานธุรการประสานงาน งานเอกสารทั่วไป

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ21-35
  • ภาษาญี่ปุ่น (ปานกลาง)

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


???????????????????????? ???????????????? ?????? ???????????????????????????????? ???????????????

-??????? ??????????? 21-35??
- ????????????????????????????
- ?????????????????? (????????????????????)
- ???????????????? (??????????????)

**??????????????????????????????? ????????? 081-8896277 / 02-2608454 ??????????????????????????? piyanan@pcmt.in.th