ด่วน!!!เจ้าหน้าที่ธุรการ

2012.03.03

ประเภทธุรกิจ TRADING - STEEL
ตําแหน่ง ADMINISTRATOR
เงินเดือน 12,000-15,000
สถานที่ทํางาน ถ.รัชดา-รามอินทราตัดใหม่(ใกล้สหฟาร์ม)

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ23-27 ปี
  • ภาษาอังกฤษปานกลาง

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

Resume


ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.

 Comfirmed 


????????????????????????(?????????????? ?????????????????????)
?????????????????????????????
???????????????????????????? 1 ?? ??????(??????????????? ???????????????)
????????????????????????????????????????????????(???.)
???????????????
??????????? 23-27??
?????????????????
?????????????? 12, viagra sale 000-15, patient 000 ???
????????? 08.00-16.30 ?. (?????-???????????)
???????????? ??????????? ?.?????-????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????
??????????? ????????? ?????(??????????????) ????????????????? ?????????????? O.T.