** รับด่วนมาก!!! HR & GA Officer — เน้นประสบการณ์ตรง2-3 ปี — สื่อสารภาษาอังกฤษดี ***

2012.04.05

ประเภทธุรกิจ Trading Steel/Metal/Machine
ตําแหน่ง HR & GA Officer
เงินเดือน 15000-25000
สถานที่ทํางาน VanichII Bldg. , BKK

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ25-30
  • ภาษาGood in English * If can speak in Japanese is advance *

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


????????????????????????????????????????????? ????? ?????????????????? ?????????????????????2 ?????????????????? ???. ??????????????-????? 8.30-17.30 ?. ?????????????????????????????????????? ???????????????

1.??????????????? ??????????? 25-30 ??
2.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.???????????????????????????? ????? ????????????????? 2-3 ??
4.????????????????????????????
** ?????????????????????????????????????????????????????? **

*** ?????????? ?????? 02-2608454 / 081-8680461 ?????????????? khanittha@pcmt.in.th ***