** รับด่วนมากค่ะ !!! Saels Rep. — ประสบการณ์เซลส์ 1-3 ปี **

2012.04.05

ประเภทธุรกิจ Trading Electronics Part
ตําแหน่ง Sales Representative
เงินเดือน 20000-40000
สถานที่ทํางาน Empire Tower,Sathorn,BKK

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ25-30
  • ภาษาGood in English ** Good in Japanese is advance **

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ???? ???. ???????????-????? ???? 8.30-17.30 ?. ??????????????????? ??????

1. ?????? ???? ???? ???? 25-30 ??
2. ??????????????????????????????????????????????
3. ????????????????????????? ??????????????????????????????????? 1-2 ??
4. ?????????????????????????????????????
** ?????????????????????????????????????????? **
5.??????????????? ??????????????????????????
6.???????????????? ??????????????

** ?????????? ?????? 02-2608454 / 081-8680461 ?????????????? khanittha@pcmt.in.th **