ด่วนนนนนนนน!!!! QMR ประสบการณ์ โรจนะ-อยุธยา ช/ญ 30 ปีขึ้นไป

2012.04.21

?????????
- ??? ?/? ???? 30 ????????
- ????????????????? engineer ??? science ?????????????????????
- ??????????????????? 1 ?? ???? QA&QC , ampoule ISO IN MANUFACTERING , prescription ISO9001 14000
- ????????????????????
- ???????????-????? ??????????????
- ????????? 8.30-17.30

?????????
- COLA 1, help 300 baht / m
- Uniform
- Provident Fund
- Health fee 5,000 bath / y (have to have certificate shown)
- Transportation (Sup up will support gasoline not over 3,000 baht)
- ETC

ROJANA INDUSTRIAL PARK, 39 MOO.9,ROJANA RD.,THANU,U-THAI
AYUTTHAYA.

????????????????
????????
02-2608454 ???? 081-827-1442
email: ladanan@pcmt.in.th