**ด่วน**Sale** รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี/เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ** หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ **

2012.04.23

ประเภทธุรกิจ TRADING
ตําแหน่ง SALES
เงินเดือน 20,000-35,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
สถานที่ทํางาน NONTHABURI

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ24-30
  • ภาษาENGLISH - EXCELLENT JAPANESE - GOOD

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed ??????????
1. Sale of Machine Tool
2. Sale of Electronic Part

?????????
- ??? ???/????
- ??????????? 30 ??
- ????????????????????????? (??????????????????? 1 Machine Tool)
- ??????????????????????? (??????????????????? 2 Electronic Part)

??????????????????????????????
- ?????????? Trading : FA, cialis Machine, Electronic Part
- ??????????????????? ??????????????
- ???????????-????? 8.30 - 17.30 ?. ?????????????? ??????????????????????? ????????????????????
- ?????????????? ?????? ????????????????????? 24 ????, ??????????????????????????? 8 ???? ???????????????????????????? 7 ?????? ??? 14 ???? (??????????? 2 ????)

?????????????????????
- ??????????????????????????????????????????
- ?????????
- ??????????
- ??????????????
- ?????????
- ?????
- ??????????
- ???????????????????????????????????

??????????
?????? (???) 089-8158764