รับสมัคร Senior Accounting officer – อยุธยา ด่วนนนนน เพศ ญ อายุ 25ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ในโรงงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

2012.04.24

?????????
- ??? ? ???? 25 ????????
- ?????????????????????? ?????????????????????
- ??????????????????? 1 ?? ???????????? ????????????????????????????????????????????
- knowledge of how to make monthly & yearly F/S report.
- ??????????????????????
- ???????????-????? ?????????-??????? ????????? 8.00-17.00

Other compensation
-Provident fund 3-5% on company structure
-Insurance 100, pharmacy 000 Bht./year.
-Accident insurance 25,000 Bht.
-Bonus
-Annual leave 6-14 day first year 6 day/year , 2nd year 8 day/year. And up to service year.
-Special Leave 6 day/your after probation
-ETC


????????????????
????????
02-2608454 ???? 081-827-1442
email: ladanan@pcmt.in.th