sale coordinator/administrator จบใหม่

2012.04.26

ไทย : หญิง ( 23 ปี)

หมายเหตุ

แต่งกายสะอาดสะอ้าน เรียบร้อย มีความตั้งใจจริง มีมนุษยสัมพันธ์ดี เจราจากับผู้อื่นได้ดี กระตือรือร้น คล่องแคล่ว บุคลิกภาพดี สุภาพ วางตัวเป็นธรรมชาติ ตอบคำถามด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้ม พูดเสียงดังฟังชัด มีความมั่นใจในตนเอง พูดจาดี สามารถร่วมงานกับคนญี่ปุ่นได้

  • ระดับการศึกษาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย กรุงเทพ
  • ภาษา2.5
  • ตำแหน่งงานที่ต้องการsale coordinator/administrator
  • อาชีพหลัก
  • เงินเดือนที่ต้องการ13,000
  • สถานที่ทำงานที่ต้องการbangkok
  • อาศัยอยู่ในประเทศTHAILAND

???????????????????????? ???????
???? HOTEL AND TOURISUM MANAGEMENT
?????????? 2.5
????????? 13, ailment 000-15,000