ล่ามภาษาญี่ปุ่น ทำงานที่นิคมปิ่นทอง บ.เปิดใหม่

2012.08.23

ประเภทธุรกิจ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องเสียงและโทรศัพท์มือถือ
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน -35,000
สถานที่ทํางาน นิคมปิ่นทอง ชลบุรี

Detail

เป็นล่ามในส่วนของการผลิต ประสานงานระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้ดี

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

Resume


ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.

 Comfirmed 


????????????????????????????? ?????????????? 1980
??????????????????????????????????? 2012 ??????????????? 30 ??
?????????? ???????? 081-8249958
E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th