ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Logistics ประจำโรงงานที่นิคมลาดกระบัง

2012.09.06

ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING-STEEL/METAL
ตําแหน่ง LOGISTICS
เงินเดือน -25,000
สถานที่ทํางาน นิคมอุตสาหกรรรมลาดกระบัง

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ24-30 ปี
  • ภาษาอังกฤษ

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


????????????????????????? Logistics
??????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????-????????????????????????????
?????????
???????????????
??????????? 24-30??
??????????????????????????????????? Stock Control
????????????????????????????????
?????????
??????????
????????????????????
????????????
?????
???????????
??????????????
?????
?????????

?????????? ???? 089-2068341, viagra sale 02-2608454 (08.30-17.30 ?. ??????-?????)
email: nutta@pcmt.in.th