รับสมัครตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายธุรการ+ฝ่ายบุคคลและหัวหน้าบัญชี เพศหญิง อายุ28-45ปี ประจำโรงงานเปิดใหม่ที่นิคม304ปราจีนบุรี

2012.10.23

ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING-ALUMINIUM
ตําแหน่ง ADM+HR MGR, ACC MGR
เงินเดือน 60,000 (NEGO)
สถานที่ทํางาน 304 PRACHINBURI

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ28-45
  • ภาษาอังกฤษ

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed ?????????????????????????????????+????????????????????????
??????????????????304 ??????????
???????????????????? (???????????????????? SUMITTOMO) ??????????????????????????? ?????????????????????304??????????

?????????
???????
??????????? 28-45 ??
??????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????? ?????? 60, hospital 000 (?????????????????????????????????????????????????)
??????????????????????????

?????????
-?????????????????????

?????????? ??????? 081-8278477, recipe 02-2608454 (??????-????? 08.30-17.30 ?.)
????????????????????????? waraporn@personnelconsultant.co.th