รับสมัครตำแหน่งล่ามภาษาญี่ปุ่น ด่วน!…ซอยวัดใหญ่ ถนนสุขสวัสดิ์ สมุทรปราการ…เพศหญิง…สามารถทำงานวันเสาร์ได้

2013.01.22

ประเภทธุรกิจ โรงงาน
ตําแหน่ง ล่าม
เงินเดือน ตามประสบการณ์
สถานที่ทํางาน ซอยวัดใหญ่/ถนนสุขสวัสดิ์/สมุทรปราการ

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ22-45
  • ภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ-ไทย

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed ?????????????????????????????? ???????????????????  ??????????????  ???????????

?????????

1.???????

2.???????????????????????????????????????????

3.?????????????????????? 8.30-17.30

4.??????????????????????

?????????? ??????  ???????????...????...089-8165611

kesinee@personnelconsultant.co.th