ต้องการเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน(ได้ภาษาญี่ปุ่น)ประจำออฟฟิศเทรดดิ้งที่อโศก

2013.01.22

ประเภทธุรกิจ TRADING-CHEMICAL
ตําแหน่ง SALES-COORDINATOR
เงินเดือน -20,000 บาท
สถานที่ทํางาน อโศก

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ24-29ปี
  • ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????? (?????????????????????? ?????????????????????????????)
??????????????????? ?????????????????????????????????????????, search ???????, nurse ?????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????(????????????????????????????????????)
??????????????-????? 08.00-17.00 (?????-???????????)
**????????? ????-?????????????
??????????????? ???????????????????????? 1 ?? ?????? (??????????24-29??)
????????????????20,000???

??????????????????????????Personnel Consultant
??????????????? ???? 089-2068341, 02-2608454 (???????????????-? 08.30-17.30, ? 08.30-16.30)
email: nutta@pcmt.in.th