ด่วน!! ตำแหน่งเซฟตี้ โรงงานในนิคม จ.ระยอง

2013.01.29

ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - EIECTRONIC COMPONENTS (SEMI CON)
ตําแหน่ง SAFETY
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
สถานที่ทํางาน นิคมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ25-40ปี
  • ภาษาอังกฤษ

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


???????????????????? ??????????????????????????????????????? ?.?????
?????????????????????????? (????????????????????????)
**??????????????????

?????????
?????????????? (????????????????????????1????????)
???????????25-40??
***???????????????????????????
????????????????????????? (???????????????????)
????????? ??????????????????????????

??????????????????? ?????????Personnel Consultant
?????? ???? 089-2068341, view 02-2608454 (???-?????????)
email: nutta@personnelconsultant.co.th