ผู้จัดการโรงงาน:ภาษาญี่ปุ่น:อายุ44ปี:ชลบุรี

2013.04.01

ไทย : ชาย ( 44 ปี)

หมายเหตุ

สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ จิราภรณ์ 087-0663111,02-2608454 jiraporn@personnelconsultant.co.th

  • ระดับการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Industrial Engineer)
  • ภาษาภาษาอังกฤษ:ดี ภาษาญี่ปุ่น:ปานกลาง
  • ตำแหน่งงานที่ต้องการ-ผู้จัดการโรงงาน
  • อาชีพหลัก-ผู้จัดการโรงงาน (ควบคุมดูแลในส่วนสายการผลิต)
  • เงินเดือนที่ต้องการ80000
  • สถานที่ทำงานที่ต้องการ-ชลบุรี
  • อาศัยอยู่ในประเทศไทย