รับสมัครงาน ตำแหน่ง Sale ขายต้นบอนไซ ที่พารากอน (workshop) 4 เดือน

2013.04.09

ประเภทธุรกิจ ขายต้นไม้
ตําแหน่ง Sale, Customer service
เงินเดือน 10,000-15,000
สถานที่ทํางาน พารากอน

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ภาษาไทย

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 
????? 6 ???/???????
????????????????????? 1 ??????? - 31 ??????? 2556 (4 ?????)
???? 11.00-21.00 ?.
???????????????
??????? ??????????? 35 ??
???????????????????? ?????????????????????????
????????? 10, sovaldi 000 - 15, diagnosis 000 ???
???????? 2 ?????

?????????????? ?????????????????????
???? ???????? 089-2009557