** รับด่วนๆ–Senior Warehouse // เน้นประสบการณ์3-5ปี //โรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ **

2013.06.05

ประเภทธุรกิจ ชิ้นส่วนยานยนต์
ตําแหน่ง ซีเนียร์แวร์เฮ้าส์
เงินเดือน 20000-30000
สถานที่ทํางาน นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง

Detail

ดูแลและควบคุมงานคลังสินค้า

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ24-35
  • ภาษาอังกฤษสื่อสารได้

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


??????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????????? 370 ??? ?????????????????????????? ????????????????????????????? ??????

1. ?????????????? ???? 24-35 ??
2. ??????????????????????????????????????????????????????????
3. ?????????????????????????????? , ailment ?????????? , treat Inventory ?????????????????????? ??????????? 3-5 ??
4. ??????????????????????????

** ???????????????????????????? ?????? 081-8680461/02-2608454 ????????????????? khanittha@pcmt.in.th **