เซล์/ เพศชาย อายุ 23 ปี / มีรถและใบขับขี่

2013.06.05

ไทย : ชาย ( 23 ปี)

หมายเหตุ

สนใจสอบถามข้อมูลที่ ณัฐนันท์ โทร 02-2608454

  • ระดับการศึกษาปริญญาตรีเอแบค เอกภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษ สื่อสารได้ดี
  • ตำแหน่งงานที่ต้องการเซล์
  • อาชีพหลัก
  • เงินเดือนที่ต้องการ15,000-20,000
  • สถานที่ทำงานที่ต้องการกรุงเทพฯ
  • อาศัยอยู่ในประเทศไทย