ล่าม ฟรีแลนซ์ (14 วัน) ที่ปราจีน ด่วนนน!!!!!!!

2013.06.12

ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - PC/TELECOM/OA
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน N/A
สถานที่ทํางาน ปราจีนบุรี

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ
  • ภาษาภาษาญี่ปุ่น

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 
???? (Planning Devesion) ???????? 14 ???
??????/????
????????????? ?????? 3 - 16 ?.?. 56
???????? ??????-?????
???? 08.00-17.15 ?.
???????????? ???? 304 ?????????????????
****???????? ????????????????****

???????????????????????????????? ???? ??????????? 089-2009557