ล่าม(สัญญาจ้าง) ไลน์การผลิต, นิคมฯโรจนะ

2013.06.12

ประเภทธุรกิจ manufacturing -auto part
ตําแหน่ง Interpreter
เงินเดือน 30,000-50,000
สถานที่ทํางาน นิคมฯโรจนะ อยุธยา

Detail

สัญญาจ้าง 1 เดือนประจำที่นิคมฯโรจนะ แปลภาษาในไลน์การผลิต (เน้นสื่อสารกับคนญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่)

  • คุณสมบัติ
  • อายุไม่จำกัด อายุ//เพศ
  • ภาษาญี่ปุ่นสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

Resume


ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.

 Comfirmed ???????????????? ????????? 081-9847688** ??????????? **//radeewat@pcmt.in.th