ล่าม คอนแทร็ค 1 เดือน ปราจีน ด่วน!!!!!!! เพศชาย/หญิง

2013.06.12

ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - PC/TELECOM/OA
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน N/A
สถานที่ทํางาน จังหวัดปราจีนบุรี

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ
  • ภาษาภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 
???? (QA) Contract 1 ????? 3 ???
??????/????
????????????? ?????? 18 ??.?. - 20 ?.?. 56
???????? ??????-?????
???? 08.00-17.15 ?.
???????????? ???? 304 ?????????????????
****???????? ????????????????****

???????????????????????????????? ???? ??????????? 089-2009557