รับสมัครฝ่ายบุคคล/ชายหรือหญิง/อายุ 25ปีขึ้นไป/มีประสบการณ์/สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้/ปฎิบัติงานที่ภูเก็ต/บริษัทเปิดใหม่

2013.06.13

ประเภทธุรกิจ โชว์รูมรถยนต์
ตําแหน่ง ฝ่ายบุคคล
เงินเดือน N/A
สถานที่ทํางาน จ.ภูเก็ต

Detail

ดูแล รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคลทั้งหมด

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ25-45
  • ภาษาสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 1.???????????????? ???? 25?? ??????
2.????????????????????
3.????????????????????
4.????????????????????.?????????
5.??????????????????????????????????

***???????????????? ?????? ???.02-260854, cialis 081-8680462 ?????????? jitiporn@pcmt.in.th***