รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ/ผู้หญิงเท่านั้น/อายุ 21-30ปี/จบหใม่หรือมีประสบการณ์/สื่อสารภาษาอังกฤษได้/ปฎิบัติที่ กทม.และระยอง

2013.06.13

ประเภทธุรกิจ ออกแบบ,ติดตั้งระบบไฟฟ้า-แอร์-CLEANROOM ให้กับโรงงานอุตสาหกกรม
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เงินเดือน 20,000
สถานที่ทํางาน กรุงเทพฯและระยอง

Detail

ดูแล รับผิดชอบงานธุรการและเอกสาร

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ21-30ปี
  • ภาษาภาษาอังกฤษ:พอใช้

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

Resume


ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.

 Comfirmed 1.??????????????? ??????????? 30??
2.???????????????????????????????????????????
3.???????????????? EXCEL ???
4.??????????????????????????? (??????????????????????????????????.?.-?.?.)

***???????????????? ?????? ???.02-2608454 , pilule 081-8680462 ??????????????????? jitiporn@pcmt.in.th***