ธุรการ ภาษาญี่ปุ่น อายุไม่เกิน 35 ปี ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ทำงานที่สุขุมวิท จันทร์-ศุกร์

2013.06.13

ประเภทธุรกิจ ร้านอาหาร
ตําแหน่ง ธุรการ ภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน -40,000 บาท
สถานที่ทํางาน สุขุมวิท 23

Detail

ทำเอกสารทั่วไป และบัญชี รับ-จ่าย เบื้องต้น ทำงานจันทร์-ศุกร์

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ25-35 ปี
  • ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้ดี

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


?????????? ???????? 081-8249958
E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th