ด่วน!!!ตำแหน่ง ล่าม ทำงานระยอง เพศชาย-หญิง อายุ30 ปีขึ้นไป

2013.06.14

ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - EIECTRONIC COMPONENTS (SEMI CON)
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน 25,000-45,000
สถานที่ทํางาน ระยอง(บ้านฉาง)

Detail

แปลเอกสาร/ล่ามในไลน์การผลิต

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ28-40 ปี
  • ภาษาJAPANESE

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

Resume


ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.

 Comfirmed 


?????????? ?????(???) 081-9175569
-?????????????????/?????????? ??????????????????????
-??????????????-?????(?????????????? : 8.00-17.00 ?.)