ล่ามประจำโรงงานในนิคมอมตะนคร(ไปเทรนงานที่ญี่ปุ่น)

2013.06.14

ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
สถานที่ทํางาน นิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ21-30ปี
  • ภาษาญี่ปุ่น

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


????????????????????????????? ???8(??????????????)
????????????????????????????????(???????????) ?????????????????????????
????????????????????????????1?????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 2556 (?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????)

??????????????????????????????????????? ????????????????????? (???????????????????????????????)
???????????????
?????????????????????? ????????????????30??
???????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????

*?????????????????????????????????????????????????????
*?????????????????????????? ????????????????????????????????

???????????????????????????????

?????????? ????(???)089-2068341 ???? 02-2608454 (??????????? 08.30-17.30 ???????? 08.30-16.30)
?????: nutta@personnelconsultant.co.th