เพศหญิงอายุ 29 ปี/ประสบการณ์บัญชี 5 /สื่อสารภาษาอังกฤษได้

2013.06.14

ไทย : หญิง ( 29 ปี)

หมายเหตุ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ณัฐนันท์ 02-2608454

  • ระดับการศึกษาปริญญาตรีบัญชี
  • ภาษาอังกฤษ
  • ตำแหน่งงานที่ต้องการบัญชี
  • อาชีพหลัก
  • เงินเดือนที่ต้องการ40,000
  • สถานที่ทำงานที่ต้องการกรุงเทพฯ
  • อาศัยอยู่ในประเทศไทย