เจ้าหน้าที่บัญชี//เพศหญิง//ประจำงานแถวรังสิต

2013.06.14

ประเภทธุรกิจ เทรดดิ้งอลูมิเนียมพาร์ท
ตําแหน่ง บัญชี
เงินเดือน 18,000-23,000
สถานที่ทํางาน ลาดพร้าว26-รังสิต

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ24-28ปี
  • ภาษา-

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


????????????? ???????????????????????
????????????????????????????? 26 (????????????2556 ????????????????????.?????????? ??????)
?????????????????????????? ???????????????
- ??????? ??????????? 35??
- ???????????????????????? ?????????
- ?????????????????????????? 1????????
- ???????????
- ???????????????

**??????????????????????????????? ????????? 081-8896277 / 02-2608454 ??????????????????????????? piyanan@pcmt.in.th