โรงงานเปิดใหม่ จ.ระยอง ตำแหน่ง ผู้จัดการ(ภาษาญี่ปุ่น)

2013.06.14

ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING-AUTOMOTIVE PARTS
ตําแหน่ง MANAGER
เงินเดือน 40,000-70,000 (หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
สถานที่ทํางาน RAYONG (AMATA CITY I.E.)

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย
  • อายุ30-45
  • ภาษาJAPANESE ENGLISH

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed ???????????????????? ???????????? ????????????

?????????
- ??????
- ????30-45??
- ???????????????????? 3????????
- ??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????(?????????????) ???????????? 1-2 ?????

????????????????
???? : 089-2009965
E-mail : nisa@personnelconsultant.co.th