รับสมัครตำแหน่งบีโอไอ(ซุปเปอร์ไวเซอร์)/ผู้หญิงเท่านั้น/อายุระหว่าง30-40ปี/มีประสบการณ์งานบีโอไอ/ทำงานที่นิคมฯอมตะนคร จ.ชลบุรี

2013.06.14

ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิตเบรกเกอร์ไฟฟ้า
ตําแหน่ง บีโอไอ
เงินเดือน ตามประสบการณ์
สถานที่ทํางาน นิคมฯอมตะนคร จ.ชลบุรี

Detail

ดูแล รับผิดชอบงานด้านบีโอไอ (ระดับซุปเปอร์ไวเซอร์)

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ30-40
  • ภาษาภาษาอังกฤษ-พอใช้

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

Resume


ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.

 Comfirmed 1.??????????????? ??????????? 30-40??
2.?????????????????????????????????? 8?? ??????
3.????????????????????
4.????????????????????.?????????

***???????????????? ?????? ???.02-2608454 , and 081-8680462   ??????????????  jitiporn@pcmt.in.th***