รับสมัคร บัญชี – มีประสบการณ์/ทำงานที่นิคมปิ่นทอง3/โรงงานชิ้นส่วนรถยนต์ เปิดใหม่/สื่อสารภาษาอังกฤษได้

2013.06.14

ประเภทธุรกิจ ชิ้นส่วนรถยนต์
ตําแหน่ง บัญชี
เงินเดือน 25,000-30,000
สถานที่ทํางาน นิคมปิ่นทอง 3 ชลบุรี

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ25-40
  • ภาษา

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

Resume


ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.

 Comfirmed ??????????????????? ??????????????????????????????? 2013
?????????
1.???????
2.?????????????????
3.??????????????????????
4.???????????????????????????
??????
?????? ??????????? 089-8165611