รับสมัคร SALES แถวสุขุมวิท21

2013.06.14

ประเภทธุรกิจ TREADING
ตําแหน่ง SALES
เงินเดือน 20,000-30,000
สถานที่ทํางาน SUKHUMVIT21

Detail

- ออกไปขายสินค้าให้กับลูกค้าตามโรงงานอุตสาหกรรม

  • คุณสมบัติเพศชาย
  • อายุ26-36
  • ภาษาภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed ?????????
- ??????
- ???? 26 ????????
- ????????????????????????????????? ???????????, sovaldi sale ?????, recipe ????????
- ??????????

????????????????
- ?????????????????????????????????
- ????? 8.30-17.30
- ??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ????? 085-2357000