เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจป.วิชาชีพ,กรุงเทพ,ภาษาอังกฤษ,เพศชาย,อายุ30ปีขึ้นไป

2013.06.14

ประเภทธุรกิจ บริษัทขนส่ง
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ
เงินเดือน 30,000-40,000
สถานที่ทํางาน กรุงเทพ

Detail

เจ้าหน้าที่จป.ระดับวิชาชีพ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและให้คำแนะนำนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและภสาพแวดล้อมภายในหน่อยงาน

  • คุณสมบัติเพศชาย
  • อายุ30ปี-50ปี
  • ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 
??????????????????????????????????????????? 081-8241820 ????????????????nisachon@pcmt.in.th