รับสมัครตำแหน่งล่าม+ธุรการ (ภาษาญี่ปุ่น) ทำงานที่สมุทรสาคร

2013.06.14

ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING- FOOD
ตําแหน่ง INTERPRETER+ADMINISTRATOR
เงินเดือน 20,000-60,000
สถานที่ทํางาน SAMUTSAKORN

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ21-40
  • ภาษา

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed ????????????????????????? ???????????????? ???????
??????????????-????? (????????????????????) 8.30-17.30 ?.
?????????
-??????????????
-???? 21-40 ??
-???????????????????????????????????
-????????????????????????? ??????????????????????????

***???????????????????????????????????????????? ??????? 081-8278477, treat 02-2608454 ??????????????????? waraporn@personnelconsultant.co.th***