รับด่วน!!! CAD OPERATOR ทำงานจันทร์-ศุกร์ ตึกเสริมมิตร(อโศก) เพศชาย-หญิง

2013.06.15

ประเภทธุรกิจ NON MANUFACTURING - IT / TELECOMUNICATIONS - - SOFTWARE
ตําแหน่ง CAD ENGINEER
เงินเดือน 16,000-30,000
สถานที่ทํางาน SERM-MIT TOWER(BKK)

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ภาษาENGLISH

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 


?????????? ?????(???) 081-9175569
-??????-????
-???????????????? 30, viagra sale 000 ???
-????????? ??????-????? 8.30-17.30 ?.