ด่วน!!! ล่ามภาษาญี่ปุ่น ทำงานที่วังน้อย(อยุธยา)

2013.06.17

ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - PRESICION PARTS
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน 20,000-55,000
สถานที่ทํางาน วังน้อย(อยุธยา)

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ23-35
  • ภาษาJAPANESE

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

Resume


ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.

 Comfirmed 


?????? ?????(???): 081-9175569
-????????????? : ???????????????? ??????????????????
-??????/????
-??????????? 35 ??