ต้องการวิศวกร ประจำโรงงานที่นิคม304 ปราจีนบุรี

2013.06.17

ประเภทธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ตําแหน่ง Engineer
เงินเดือน -30,000 บาท
สถานที่ทํางาน นิคม304 จ.ปราจีนบุรี

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย
  • อายุ28-35 ปี
  • ภาษาอังกฤษ

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

Resume


ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.

 Comfirmed 


????????????? ????????? 304 ?.??????????
??????????????
???????????????????????????2-3????????
???????????????????????????????????????
????28-35??
??????????????????????????
???????????????????????
????????????????2?????? ????????????????????????????
???-????????? ??????-????? ????????????????? ???? 08.30-17.30 ?.

?????????? ???? 089-2068341
email: nutta@personnelconsultant.co.th